Трудовий архів

виконкому Ірпінської міськради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740 «Про порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності» рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 26.10.1999 р. № 310 створено архів ліквідованих підприємств, заснованих на колективній та приватній формах власності без правонаступників з підпорядкуванням Ірпінському міському державному архіву.

Відповідно до рекомендацій, затверджених директором Державного архіву Київської області від 27.05.1999 р., та керуючись наказом голови Державного комітету архівів України від 13.05.2002 р. № 33 «Про затвердження примірного положення про місцеву архівну установу для централізованого тимчасового зберігання документів», рішенням 15 сесії ХХІУ скликання Ірпінської міської ради від 30.10.2003 р. № 454-15-ХХІУ створено трудовий архів виконавчого комітету Ірпінської міської ради, як структурний підрозділ виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

Основним завданням Трудового архіву є:

- виявлення та внесення до джерел комплектування документами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське;

- зберігання відповідно до умов, визначених Державним комітетом архівів України, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані);

- приймання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;

- науково-технічне опрацювання документів, що надійшли на зберігання, згідно з правилами Державного комітету архівів України, створення необхідного довідкового апарату до них;

- облік документів, що зберігаються, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

- організація користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях, видавання юридичним особам і громадянам у встановленому Державним комітетом архівів України порядку архівних довідок, копій та витягів з документів, що знаходяться на зберіганні;

- проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертній комісії архівного відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу підприємств, установ і організацій – джерел комплектування та актів про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися.

Основною функцією є:

- приймання в архів документів з особового складу, їх облік;

- забезпечення схоронності і наукове використання документів архіву;

- виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитам установ, організацій і підприємств.

Трудовий архів є підзвітним, підконтрольним міській раді, її виконавчому комітету та міському голові. За своїм організаційно-правовим статусом прирівняний до відділу виконавчого комітету Ірпінської міської ради та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів отриманих за науково-технічне опрацювання і зберігання архівних документів.

Станом на 01.01.2018 року в трудовому архіві перебуває 183 фонди, 218 описів, 11855 справ з особового складу.

З 1999 по 2003 роки посада начальника архіву була відсутня. Існувала посада архівіста архіву ліквідованих підприємств, з підпорядкуванням завідувачу Ірпінським міським державним архівом, на якій працювала Яковенко Ганна Григорівна.

З 2003 по 2009 роки відповідальний за трудовий архів була головний спеціаліст трудового архіву Яковенко Ганна Григорівна [1].

З січня 2009 року начальником трудового архіву працює Садошук Оксана Петрівна.


Сторінки, на які є посилання в тексті:

  1. Яковенко Ганна Григорівна  (Переглянути)